Menu Sluiten

Bestuursnieuws vv OFB

Momenteel zitten we in de tweede lockdown door de uitbraak van het coronavirus. Het bestuur heeft echter niet stil gezeten in deze periode.  

In november vorig jaar stond de jaarvergadering gepland maar deze kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. De vergadering is daarom doorgeschoven naar februari van dit jaar. Helaas mogen we vanwege de maatregelen nog steeds geen vergadering organiseren. Om onze leden op de hoogte te brengen van de lopende zaken op de vereniging is er dit keer voor gekozen een digitaal jaarverslag op onze website te plaatsen. U kunt hierin rustig doorlezen wat zich in het seizoen 2019-2020 heeft afgespeeld. Het financieel jaarverslag is, in overleg met de penningmeester, in te zien en waar nodig toe te lichten. Daarnaast is er een aantal functies in het bestuur herkiesbaar en zijn we nog altijd op zoek naar een voorzitter. Het (her)kiesbaar stellen van de functies willen wij dit keer via mail of post doen. In het jaarverslag staat hier meer uitleg over. 

 Wij hopen onze leden op deze manier van alle informatie te hebben voorzien en hopelijk kunnen we jullie snel weer in onze compleet vernieuwde kantine ontvangen. 

 Met sportieve groet, 

Namens het het bestuur 

 

Martijn, Marjan, Jan en Arjan 

Notulen algemene ledenvergadering