Menu Sluiten

Contact

Locatie voetbal vereniging Oost Flakkeese Boys:

Sportpark “OELTGEN”

Sportlaan 2

3257 XN Ooltgensplaat

0187-632209

 

Voorzitter:
Davey Schuilwerve
voorzitter@vvofb.nl

Penningmeester:
Dennis Hokke
06-51248177
penningmeester@vvofb.nl

Secretaris (tevens postadres):
Marjan Hobbel
Sluisweg 4
3257 LZ Ooltgensplaat
06-15647689
secretaris@vvofb.nl

Commerciële zaken:
Matthieu Floor
commercielezaken@vvofb.nl

Voetbaltechnische zaken:
Wilco v. d. Brink 
06-13042446
voetbaltechnischezaken@vvofb.nl

Algemeen bestuurslid:
Jarno Kom
Algemenezaken@vvofb.nl

Ledenadministratie:
Jose Veldhuizen – Bom
06-51878829
ledenadministratie@vvofb.nl

Wedstrijdsecretaris:
Wilco van den Brink
06-13042446
wedstrijdzaken@vvofb.nl

Toernooien commissie:
Jan Willem van der Werken
06-21491672
toernooienofb@hotmail.com

Vertrouwenspersonen
Arjan van den Dool
vertrouwenspersoonvvofb@gmail.com

Jan Willem van der Werken
j.werken723@upcmail.nl

Voor informatie/vragen over v.v. OFB kunt u mailen naar secretaris@vvofb.nl.