Menu Sluiten

Nieuwjaars Toespraak 2022

Namens het bestuur van OFB wens ik alle (ere-) leden, vrijwilligers, supporters en volgers alle goeds voor 2022 toe, dat het maar een mooi, gezond en sportief jaar mag worden.

Het bestuur heeft vanwege de geldende Corona maatregelen besloten de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie ook dit jaar niet te organiseren. Als nieuwe voorzitter had ik graag mijn eerste toespraak in een overvolle kantine willen voeren.

Gebruikelijk in zo’n nieuwjaarstoespraak is een terugblik op het afgelopen kalenderjaar, maar op de laatst gehouden ledenvergadering is hier naar mijn mening genoeg over gezegd, en wil ik me richten op de toekomst van OFB in het jaar 2022.

Alles hangt af van de Covid-19 pandemie, en de besluiten die genomen worden door onze regering, en de regionale bestuurders en natuurlijk ook de KNVB. En niet te vergeten ons eigen gedragen reactie hierop.

Wie het weet mag het zeggen, ik mag slechts de hoop uitspreken dat alles snel weer normaal wordt, gewoon elke zaterdag voetballen van klein tot groot, met publiek langs de velden op ons mooie complex met een open en volle kantine. We kunnen niet meer doen dan geduldig wachten op wat komen gaat, zodra er meer bekend is over de nieuwe mogelijkheden zullen wij u hierover direct informeren.

Hierop inhakend, en laten we van het positieve uitgaan, wil ik nogmaals een beroep doen om u aan te melden als vrijwilliger voor onze club, op alle posities komen we nu te kort. Denk hierbij aan kantinepersoneel, scheidsrechter, elftalbegeleider, werkploeg enzovoort. Vele handen maken hierin spreekwoordelijk licht werk.

Veranderingen zullen ook gaan plaatsvinden in het komend jaar. De veldverlichting zal worden aangepast naar zogenoemde LED verlichting, voorzien van de laatste moderne snufjes, denk hierbij aan in en uitschakelen via een app, verschillende standen instelbaar (ook wel training en wedstrijdverlichting genoemd), dit gaat de club een flinke besparing opleveren op de energierekening, zodra wij als OFB aan de beurt zijn voor de installatiewerkzaamheden zullen wij dit tijdig aankondigen en ervoor zorg dragen dat de overlast tot het minimale zal worden beperkt.

Ook zal de trainingsstaf rondom de selectie dit jaar veranderen. Zoals u al heeft kunnen lezen op de website heeft onze hoofdtrainer Marius Hotting aangegeven zijn doorlopend contract om persoonlijke redenen na het eind van dit seizoen te willen beëindigen. Wij als bestuur betreuren dit ten zeerste, maar respecteren zijn beslissing en hopen dat hij in een andere rol bij onze club betrokken blijft. Wij wensen hem natuurlijk het allerbeste toe. Ik hoop dan ook dat de spelers er alles aan zullen doen om hem een waardig afscheid te geven, denk hierbij aan lijfsbehoud in de 4e klasse, eindige in het linke rijtje of  hoe mooi zou het zijn, met een periode titel en de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse. Aan het eind van dit seizoen zullen wij hier nog uitgebreid op terugkomen. De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer is inmiddels ingang gezet

Tot slot, blijf ik hopen dat het voetballen en het daarbij horende verenigingsleven snel weer opgepakt kan en mag worden, naast dat sporten in het algemeen goed voor het lijf is, komt het ook het sociale OFB & dorps gevoel ten goede.

 

Blijf vooral goed voor elkaar zorgen, OFB is meer dan een voetbalclub, het is een mooie afspiegeling van een respectvolle manier hoe we met elkaar moeten omgaan. Bij ons geldt saamhorigheid en respect voor iedereen, en ieders mening telt.

Beste (ere-) leden, vrijwilligers, supporters en volgers hopelijk zie ik u snel weer op ons sportcomplex.

 

Namens het bestuur van OFB Gert den Tuinder Voorzitter