Menu Sluiten

Uitstel ledenvergadering

Beste leden,
 
Op basis van overmacht de zorgplicht met betrekking tot de gezondheid van de leden, heeft het
bestuur het besluit genomen om de jaarlijkse ledenvergadering uit te stellen tot medio februari 2021.
 
Mocht het medio februari nog niet mogelijk zijn om de ledenvergadering in te plannen zal het
bestuur tijdig een document sturen naar alle leden met notulen, jaarverslag penningmeester en
herkiezingsformulieren voor het komende bestuur.
 
Mochten er vragen zijn die niet kunnen wachten tot medio februari dan verzoeken wij u om dit voor
te leggen aan het bestuur zodat we dit in behandeling kunnen nemen.
 
Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd,
 
Met sportieve groet,
Het bestuur van v.v. OFB