Menu Sluiten

Vrienden van v.v. OFB en wordt lid!!!

VRIENDEN VA N V.V. O.F.B.

Door het grote succes van de club van 50, willen we dit uitbreiden en omdopen naar de “Vrienden van v.v. O.F.B.” hierbij bieden we meer mogelijkheden om de vereniging te steunen.

De “Vrienden van v.v. O.F.B.” is een groep mensen die onze vereniging een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag uit de keuzes doneren. De “Vrienden van v.v. O.F.B.” wil daarvoor periodiek een gezellige bijeenkomst organiseren als tegen prestatie.

 

Hoe kunt u de vereniging steunen?

Club van (€)10 (jeugdleden tot 16 jaar)

Club van (€)25

Club van (€)50

Club van (€)100

B2B (Lidmaatschap Businessclub v.v. O.F.B.)

 

Wat krijgt u hiervoor terug?

Een reclame bord van de Vrienden van v.v. O.F.B. langs het 1e veld door uw medewerking. Vermelding van uw naam op het bord in onze kantine, uitnodiging voor deelname aan de bijeenkomst van de “Vrienden van v.v. O.F.B.”, de jeugdleden to t 16 jaar worden uitgenodigd voor een aparte bijeenkomst, maar je krijgt vooral eeuwige dankbaarheid en roem.

 

Wie kan er lid worden van de Vrienden van v.v. O.F.B.?

Uiteraard de leden en oud-le den van v.v. O.F.B., maar ook ouders van (je ugd)leden en in het algemeen een ieder die de vereniging een warm hart toedraagt.

 

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

Een deel gaat rechtstreeks n aar de vereniging. Het overige deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Vrienden van v.v. O.F.B.”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld onderhoud, een scorebord, terrasmeubels etc..

 

Hoe kan je lid worden?

Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en inleveren bij de sponsorcommissie, het bestuur of via commercieel.ofb@kpnmail.nl

 

Bij voorbaat danken wij u al v oor uw steun!

Aanmeldformulier Vrienden van vv OFB